Teologie nadvlády (rekonstrukcionismus, teonomie)

Čím více se přiblížíme teologii nadvlády, tím více budeme žít mečem. Ježíš říkal: „Mé království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali.“ (viz Jan 18:36) Vypadá to, že se nepřibližujeme blíže k pravému poznání království Božího v tomto světe, pokud se více a více uchylujeme k použití … More Teologie nadvlády (rekonstrukcionismus, teonomie)

Křesťanský rekonstrukcionismus, teonomie

Křesťanský rekonstrukcionismus, známý též jako teonomie (vláda Božího zákonu) nebo také teologie nadvlády. Vznik: Hnutí vyvstalo z konzervativních reformačních (kalvinistických) církví. Vedoucím obhájcem je Rousas John Rushdoony (1916 – 2001), který v roce 1973 zveřejnil „Institutes of Biblical Law“ (česky: Ustanovení biblického zákonu), velké dílo vysvětlující Desatero přikázání. Současní obhájci jsou Gary North, Gary DeMar, … More Křesťanský rekonstrukcionismus, teonomie