Boží slovo – Dt 11, 18-28 (Jiří Beneš)

Pořad „Ranní slovo“ z Českého rozhlasu. Hostem pořadu biblista Jiří Beneš. Deuteronomium 11, 18-28.   18Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte si je jako znamení na ruku a ať jsou jako pásek na čele mezi vašima očima. 19Budete jim vyučovat své syny a rozmlouvat o nich, ať budeš sedět … More Boží slovo – Dt 11, 18-28 (Jiří Beneš)

Je Otec větší, než Syn? Výklad verše Jan 14,28

„Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ,Odcházím a přijdu k vám.‘ Kdybyste mě milovali, zaradovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já.“ — Jan 14:28 Tento verš se bere jako jeden z hlavních důkazů proti platnosti Boží Trojice. Tento postoj vznikl už v ranné době křesťanství a byl prosazován v tzv. Ariánství, … More Je Otec větší, než Syn? Výklad verše Jan 14,28

Modlitba sv. Františka z Assisi

Pane, učiň mně nástrojem svého pokoje, abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde je tma. Pane, učiň, abych toužil více utěšovat, než být utěšován, více chápat, než být chápán, více milovat, než být milován. … More Modlitba sv. Františka z Assisi

Symbolum Romanum – Credo – Apoštolské vyznání víry

Původní znění apoštolského vyznání z poloviny 2. století. Věřím v Boha Otce všemohoucího a v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, který zrozen jest z Ducha svatého a Marie panny, který pod Pontským Pilátem ukřižován jest a pohřben, třetího dne z mrtvých vzkříšen byl, vystoupil na nebesa, usedl po pravici Otcově, odkud příjde soudit … More Symbolum Romanum – Credo – Apoštolské vyznání víry