Kralický a ekumenický překlad Bible – Jan Heller

Přepis rozhovoru s prof. Janem Hellerem. Chtěl bych jej věnovat všem těm, kteří snad z neznalosti věci soudili více než jim přináleželo, s přáním, aby si uvědomili složitost této problematiky, a všem, kteří si kladou či kladli podobné otázky a nenalezli na ně odpověď. … More Kralický a ekumenický překlad Bible – Jan Heller

Reklamy

Jména andělů v Bibli

V Bibli je jmenováno pouze pět andělů: Abaddon, Belzebul, Gabriel, Michael, a Satan. Abaddon, Apollyon Abaddon je anděl bezedné propasti, který je zřejmě vládce zlých duchů, jak je popisován v knize Zjevení. Slovo, které je použito ve Starém zákoně, je říše zániku (Žalm 88:12, Přísloví 15:11; 27:20). Zjevení 9:11 – Nad sebou mají krále, anděla … More Jména andělů v Bibli

Žalm 16 – Jan Heller

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/650764/embedded Ranní Slovo – Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! Biblický text: Žalm 16. Host pořadu: Profesor Jan Heller 1 Pamětní zápis ; Davidův. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! 2 Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“ 3 Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím , těm vznešeným, … More Žalm 16 – Jan Heller