Žalm 16 – Jan Heller

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/650764/embedded Ranní Slovo – Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! Biblický text: Žalm 16. Host pořadu: Profesor Jan Heller 1 Pamětní zápis ; Davidův. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! 2 Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“ 3 Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím , těm vznešeným, … More Žalm 16 – Jan Heller